תמונת אווירה של מוצר

פרוייקטיםחברתינו סיפקה במהלך השנים שירותי ייעוץ וחומרי גלם למספר רב של פרויקטים באתרים יוקרתיים כגון:

משכן הכנסת, משרד החוץ, היכל הספר בירושלים, בניין פיזיקה בטכניון בחיפה, סינמה סיטי, בניין האשפוז החדש בתל השומר ומכון ואן ליר. בגלריה זו מוצגים הפרויקטים השונים בהם לקחנו חלק.